Våra tjänster

SERVICE
Regelbunden service ger minimala underhållskostnader och maximal driftsäkerhet på Er kompressor. Helsinge TryckluftsTeknik AB har lång erfarenhet av service och eftermarknadstjänster och har anpassade lösningar för alla typer av underhåll på Er kompressor.

KAESER KOMPRESSORER
Helsinge TryckluftsTeknik AB är återförsäljare med auktoriserad service på Kaeser Kompressorers produkter.

Kaeser.se